19. DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

EXHIBITOR:

DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

www.dsgaz.pl

CATEGORY: Multi-sheet calendar

TITLE: „Swobodny przepływ energii”

REALIZATION: publisher: DOLNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA; design: Piotr Wojtasik; illustrations: Andrzej Mastalerz; computer work: Wojciech Sienkiewicz, Piotr Wojtasik, Danuta Węgrzyn-Kopczyńska; print: AGENCA EM Marcin Maziarz

(cat. No 19)

Leave a Reply