Jak zgłaszać prace

Dotychczas co roku w każdy pierwszy czwartek lutego, o godzinie 13.00, miało miejsce otwarcie wystawy i ogłoszenie wyników Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych VIDICAL. Jednak  aby uniknąć monotonii tegoroczna gala Vidical 2014 nastąpi w dniu 23 stycznia  przyszłego roku. Będzie to dziesiąta międzynarodowa edycja Konkursu, a wliczając piętnaście wcześniejszych ogólnopolskich, już dwudziesta piąta z kolei. Jeżeli jesteś zleceniodawcą, wydawcą, grafikiem, fotografem, drukarzem albo w jakikolwiek sposób uczestniczysz w procesie powstawania kalendarza lub kartki świąteczno-noworocznej, koniecznie zapamiętaj tę datę i zgłoś swoją pracę. Tylko w ten sposób masz szansę pokazać ją światu i ocalić od zapomnienia. Wszystkie zgłoszone prace prezentowane są na naszej stronie internetowej, a te nagrodzone i wyróżnione przez międzynarodowe Jury wzbogacają zbiory Muzeum Narodowego w Poznaniu. Wśród uczestników Vidicalu nie ma przegranych. Nawet jeżeli Twoje dzieło nie znajdzie się w gronie laureatów – i tak wygrałeś. Skorzystałeś bowiem z okazji do zaprezentowania swoich umiejętności, do promowania swojej firmy. Przegrywają tylko ci, którzy nie biorą udziału. Vidical to najbardziej demokratyczna wśród tego typu imprez. Taką samą szansę na zwycięstwo ma kalendarz wielkiej firmy, w który zaangażowano ogromne środki, jak i ten skromny, wydany przez jednoosobową agencję. Liczy się pomysł, oryginalność, wyobraźnia twórców, niepowtarzalny urok dzieła, a nie wielkie pieniądze czy nazwiska. A więc nie przegap swojej szansy! Zapoznaj się z regulaminem, wypełnij formularz i przyślij do nas wraz z trzema egzemplarzami Twojego kalendarza lub kartki świąteczno-noworocznej. To nie jest wcale trudne. Czekamy na Twoje prace.

Konkurs jest otwarty i dotyczy każdego typu kalendarzy i kart świątecznych. Ilość zgłaszanych prac jest nieograniczona.

Formularz zgłoszeniowy 2014 do pobrania (kliknij aby pobrać).

Jak zgłaszać prace?

Krok pierwszy

Przeczytaj uważnie regulamin i wypełnij zgłoszenie konkursowe. Pamiętaj o oznaczeniu ilości oraz kategorii prac ponieważ od tego zależy wysokość składki konkursowej.

Krok drugi

Zaznacz kategorie prac i oblicz składkę konkursową w/g obowiązującej na dany rok stawki

Krok trzeci

Dokonaj wpłaty na konto konkursu – 74 1240 6250 1111 0000 4592 6521 Bank PeKaO SA O/W-wa. Zachowaj potwierdzenie wpłaty.

Krok czwarty

Wypełnione zgłoszenie, potwierdzenie wpłaty oraz zgłoszone prace prześlij do biura konkursu na adres: 02-738 Warszawa ul. Wałbrzyska 14/16, PL. Nie zapomnij dołączyć wersji elektronicznej zgłaszanych prac.

Gala Inauguracyjna X MKKiK VIDICAL 2014 odbędzie się 23 stycznia 2014 r.

Termin nadsyłania prac upływa 10 stycznia 2014 r. Prace nadesłane po tym terminie do dnia obrad jury (18 stycznia 2014 r.) biorą udział w konkursie, ale poza alfabetyczną listą uczestników.

REGULAMIN X MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KALENDARZY i KART ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH VIDICAL 2014

X Międzynarodowy Konkurs Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych VIDICAL 2014 stanowi kontynuację dziewięciu Międzynarodowych Konkursów i piętnastu wcześniejszych edycji ogólnopolskich. Celem konkursu jest porównanie osiągnięć, podniesienie jakości prac oraz uhonorowanie zleceniodawców i twórców najlepiej posługujących się sztuką poligrafii, typografii, fotografii, ilustracji itp. Organizatorem X MKKiK VIDICAL 2014 firma VIDICAL.

1. Firma zgłaszająca (projektant, producent lub zleceniodawca) może przedstawić dowolną liczbę prac na rok 2014 w każdej kategorii.
2. Wszystkie prace muszą być składane z formularzem zgłoszeniowym i opłatą.
3. Nadsyłający proszony jest o czytelne wypełnienie formularza zgłoszeniowego – pismem maszynowym lub drukowanym. Brak wpłaty, formularza lub jego nieczytelne wypełnienie dyskwalifikują zgłoszenie udziału. Dane zawarte w formularzu zostaną zawarte na naszej stronie internetowej.
4. Nadsyłane prace nie podlegają zwrotowi.
5. Wraz z trzema egzemplarzami wydrukowanych prac prosimy o nadsyłanie dokumentów w postaci plików komputerowych nagranych na płytę CD. Płyty powinny być zgodne z systemem Mac OS lub Microsoft Windows. Dane techniczne plików: wymiary dokumentu – 300 dpi (CMYK), rodzaj pliku – TIFF, PDF, EPS.
6. Prace powinny być zapakowane w sposób zapewniający bezpieczny transport – przesyłki zniszczone nie będą wystawione. Organizatorzy nie odpowiadają za uszkodzenia prac w trakcie transportu.
7. Koszty przesyłek i inne nieprzewidziane opłaty ponosi nadsyłający. Przesyłki zagraniczne powinny być wysłane bez podawania ich wartości i opatrzone naklejką „printed matter no-commercial value”, co zapewni im zwolnienie z procedury celnej. Organizatorzy odmówią przyjęcia przesyłki wartościowej, wymagającej specjalnej odprawy celnej.
Prace nadesłane po tym terminie do dnia obrad jury (18 stycznia 2014 r.) biorą udział w konkursie, ale poza alfabetyczną listą uczestników.
Jury i nagrody
Jury co roku składa się z osób profesjonalnie zajmujących się projektowaniem, poligrafią, typografią, ilustracją i fotografią. Na posiedzeniu Jury ze swego grona wybierze przewodniczącego Jury. Jurorzy nie będą głosować na prace, z którymi mieli jakikolwiek profesjonalny kontakt.

Najlepsza praca w konkursie otrzyma Grand Prix VIDICAL i statuetkę. Najlepsze prace w poszczególnych kategoriach otrzymają medale VIDICAL (złoty, srebrny i brązowy). Ponadto jurorzy mogą przyznać dowolną liczbę wyróżnień oraz nagród specjalnych VIDICAL w takich dziedzinach, jak poligrafia, ilustracja, fotografia, propagowanie sztuki w kalendarzu itd.

Jurorzy mogą zdecydować również o nieprzyznaniu nagród w tych kategoriach, w których ich zdaniem nie było prac godnych wyróżnienia.

Zobowiązania końcowe

Wszystkie nagrodzone prace zostaną włączone do zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych materiałów dla celów promocyjnych MKKiK VIDICAL.

Kategorie konkursu i opłaty (brutto)*

A – kalendarz wieloplanszowy ………………………………… 615,00* zł

B – kalendarz plakatowy ………………………………………… 307,50* zł

C – kalendarz „zdzierak” ………………………………………… 246,00* zł

D – inne (niezawarte w trzech ww. kategoriach) ………… 184,50* zł

E – karta świąteczno-noworoczna ……………………………. 123,00* zł

F – e-kartka  …………………………………………………….. 61,50* zł

*UWAGA: w przypadku zgłoszenia 3 i więcej prac w danej kategorii powyższe  ceny  należy  pomniejszyć  o  20%