Jury VIDICAL 2012.

Jury jak co roku przewodniczył profesor Stanisław Wieczorek. Profesor Wieczorek wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest on uznanym grafikiem, plakacistą, twórcą projektów graficznych książek i czasopism, malarzem. /więcej/

Pozostali członkowie Jury to:

Waldemar Fydrych, Andrzej Heidrich, prof. Wojciech Prażmowski, Andrzej Tomaszewski.

Waldemar Fydrych studiował historię i historię sztuki we Wrocławiu, gdzie był jednym z inicjatorów i przywódcą happenerskiego ruchu Pomarańczowa Alternatywa. Jest autorem trzech książek oraz malarzem tworzącym charakterystyczne prace z wizerunkami krasnoludków. /więcej/

Andrzej Heidrich, absolwent Akademi Sztuk Pięknych w Warszawie, znany jest przede wszystkim z projektów banknotów oraz poprawek godła heraldycznego Polski. Bohater filmu dokumentalnego „Wielki człowiek małej grafiki”. /więcej/

Andrzej Tomaszewski – typograf, redaktor i poligraf, autor artykułów poświęconych typografii, historii książki i drukarstwa w prasie drukarsko-wydawniczej. W projektowaniu typograficznym równie dobrze posługujący się komputerem, jak i ołowianymi czcionkami. Wielokrotnie nagradzany za projekty książek. /więcej/

W jury wziął udział także profesor Wojciech Prażmowski. Profesor Prażmowski prowadzi zajęcia w PWSTiF w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i w Warszawie. Jest on powszechnie uznanym mistrzem fotografii. Uczestniczył w blisko 250 wystawach fotograficznych na całym świecie. /więcej/

Od lewej: Profesor Stanisław Wieczorek, Waldemar Fydrych, Andrzej Tomaszewski, Andrzej Heidrich, Profesor Wojciech Prażmowski. fot. Wojciech Hrydzewicz.