Andrzej Tomaszewski

typograf, redaktor i poligraf, autor artykułów poświęconych typografii, historii książki i drukarstwa w prasie drukarsko-wydawniczej, wielokrotnie nagradzany za projekty książek