Zarząd Vidical sp. z o. o. oświadcza, że Pan Inżynier Wojciech Sawicki nigdy nie był i nie jest pracownikiem firmy Vidical ani nie łączył go z naszą firmą jakikolwiek stosunek służbowy.
Nasze zależności ograniczyły się jedynie do zamieszczenia nieodpłatnie (za zgodą autora) tekstu Pana Wojciecha Sawickiego w albumie Vidical 2009 oraz na naszej stronie www.
Tekst ten uznaliśmy za przydatny dla twórców i wydawców kalendarzy.
Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie inne publiczne komentarze i wystąpienia Pana Wojciecha Sawickiego oraz za ewentualne ich skutki.