Jury VIDICAL 2013.

Jury jak co roku przewodniczył profesor Stanisław Wieczorek. Profesor Wieczorek wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest on uznanym grafikiem, plakacistą, twórcą projektów graficznych książek i czasopism, malarzem. /więcej/

Pozostali członkowie Jury to:

dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, Bernard Jóźwiak, Jacek Maślankiewicz.

Dr hab. Prot Jarnuszkiewicz – prof. ASP – fotograf, członek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, Prodziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie

Mgr inż. Bernard Jóźwiak – poligraf, autor publikacji, Dyrektor COBRPP.

Jacek Maślankiewicz –  artysta malarz, Prezes OW ZPAP /więcej/


Od lewej: Andrzej Zabielski dyrektor artystyczny Konkursu, dr hab. Prot Jarnuszkiewicz, Profesor Stanisław Wieczorek, mgr inż. Bernard Jóźwiak, Jacek Maślankiewicz, Zbigniew Płatek dyrektor Konkursu.

fot. Michał Grabiec