dr hab. Prot Jarnuszkiewicz 

prof. ASP – fotograf, członek Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, Prodziekan Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii ASP w Warszawie