Jacek Maślankiewicz

artysta malarz, Prezes OW ZPAP