kategoria: kalendarz wieloplanszowy


kategoria: kalendarz wieloplanszowy
zleceniodawca/for, wydawca/publisher: ORLEN GAZ;
oprac. komp./comp. work, druk/print.: 2 Pi GROUP;
proj. graf./design, ilustracje/illustrations: Marta Soboń