Kategoria: Kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Ingremio – Artzleceniodawca/for: ZPTS INGREMIO-PESZEL;
wydawca/publisher: ART NOVUM PROJEKT Zofia Wywioł;
proj. graf./design: Stanisław, Zofia Wywioł, Jakub Wywioł;
foto/photo: Wacław Wantuch;
oprac. komp./comp. work: Jakub Wywioł, Stanisław Wywioł;
druk/print: CUD-DRUK