Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł : Geometria w krajobraziezleceniodawca/for: INŻYNIERIA Rzeszów S.A.;
wydawca/publisher: Artgraf;
proj. graf./design: ARTGRAF;
foto/photo: Piotr Krupa;
druk/print.: RESPRINT Rzeszów