Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł : Częstochowa 2014, tu się dziejewydawca/publisher: Urząd Miasta Częstochowa;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: Bartłomiej Stypka;
foto/photo: Jarosław Respądek, Maciej Kuroń;
druk/print.: OFFSET MEDIA DRUK