Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Między codziennością a świętem. Wspomnienie dawnego Mazowszazleceniodawca/for wydawca/publisher: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: Marcin Lipiński;
foto/photo: Dariusz Krześniak, Andrzej Pawłowicz (okładka);
druk/print.: Drukarnia AGPRESS;
koncepcja: Bogusława Trojanowska