Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Sztuka ?wydawca/publisher, druk/print.: Drukarnia AGPRESS;
zleceniodawca/for: Drukarnia AGPRESS, Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne OTO JA;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: Marcin Lipiński;
ilustracje/illustrations: Adam Dembiński, Barbara Chęcka, Halina Dylewska, Mirosław Śledź, Genowefa Jankowska, Włodzimierz Rosłon, Adam Nidzgorski, Tadeusz Głowala