Kategoria: kalendarze inne
Tytuł: Kalendarz artystyczny 2014-2023zleceniodawca/for, wydawca/publisher, oprac. komp./comp. work: Fundacja Muzyczna AMADEUS;
proj. graf./design: Monika Kamińska;
druk/print.: EDICA