Kategoria: kalendarze inne (zdzierak)
Tytuł: Kalendarz trójdzielny Gedeon Richterzleceniodawca/for: Gedeon Richter;
wydawca/publisher, proj. graf./design, druk/print.: Agencja Reklamowa IN CITY