Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Być dobrymzleceniodawca/for, wydawca/publisher: Fundacja im. Brata Alberta;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: iMEDIUS;
foto/photo: Mirosław Mróz (luty-grudzień), Marlena Bielińska (styczeń);
druk/print: LEGRA;
ilustracje/illustrations: podopieczni Fundacji im. Brata Alberta