Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Robert Kubica – Mistrz Świata 2013 WRC2



wydawca/publisher: GRUPA LOTOS S.A.
proj. graf./design, ilustracje/illustrations, oprac. komp/comp. work: Mr. BLOOM;
foto/photo: Piękna i Bestia – Marcin Rybak;
druk/print.: Drukarnia MISIURO Gdańsk