Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Mgnienie

zleceniodawca/for, wydawca/publisher: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: Tom Szurkowski, CHIGODESIGN;
foto/photo: Maciej Fiszer;
ilustracje/illustrations (kaligrafia): Grażyna Strykowska;
druk/print.: AN Studio;
skanowanie diapozytywów: Jakub Jewuła