Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Olmet – Naturalnie…wydawca/publisher: OLMET;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work, druk/print.: Studio Reklamy „poPROstu”;
foto/photo: Marek Straszewski