Kategoria: kalendarze inne (książkowe)
Tytuł: Olmet – Naturalnie…wydawca/publisher: OLMET;
proj. graf./design, ilustracje/illustrations, oprac. komp./comp. work: Studio Reklamy „poPROstu”;
druk/print.: LEGRA