Kategoria: karta świąteczno-noworoczna
Tytuł: Olmet – Naturalnie…wydawca/publisher: Olmet;
proj. graf./design, ilustracje/illustrations, oprac. komp./comp. work, druk/print.: Studio Reklamy „po PROstu”