Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: W obiektywie Opolgrafuwydawca/publisher, druk/print.: OPOLGRAF;
proj. graf./design: Michał Gabruk, ALTERNATIWIA;
foto/photo: Filip Ożarowski, Jarosław Małkowski, Andrzej Nowak, Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu;
oprac. komp./comp. work: OPOLGRAF, AR FIXER