Kategoria: kalendarze inne (biurkowy)
Tytuł: Papyrus – Folkrok 2014wydawca/publisher: PAPYRUS;
proj. graf./design, ilustracje/illustrations, oprac. komp./comp. work: MODERNA Agencja Reklamowa;
druk/print.: ENAF; Wydawnictwo i Drukarnia KOBIS, AB DRUK Bekczyński, Arkusińska