Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł
: Biegajmy razemwydawca/publisher: PKO Bank Polski;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: DDB Warszawa;
foto/photo: Jacek Poremba, Dominik Kalamus;
druk/print.: DRUKPOL S.A.