Kategoria: kalendarze inne (zdzierak)
Tytuł: Biegajmy razem

wydawca/publisher: PKO Bank Polski;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: DDB;
foto/photo: Jacek Poremba, Dominik Kalamus;
druk/print.: Drukpol S.A.