Kategoria: kalendarz plakatowy
Tytuł: Podpunkt – kalendarz typograficznywydawca/publisher: Studio Graficzne PODPUNKT;
proj. graf./design, ilustracje/illustrations, oprac. Komp./comp. work: Emilka Bojańczyk/PODPUNKT;
druk/print.: Drukarnia Sitodrukowa