Kategoria: kalendarze inne (biurkowy)
Tytuł: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SAzleceniodawca/for, wydawca/publisher: InterRisk;
proj. graf./design, oprac. komp/comp. work: Eurydyka Kata/PODPUNKT;
foto/photo: iStok Photo/Shutterstock;
druk/print.: A.U.H. Elwira