Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Krajobrazy energii 2014wydawca/publisher, proj. graf./design: PKN ORLEN;
ilustracje/illustrations: Rafał Olbiński