Kategoria: kalendarze inne (zdzierak)
Tytuł: Krajobrazy Energii 2014wydawca/publisher, proj. graf./design: PKN ORLEN;
ilustracje/illustrations: Rafał Olbiński