Kategoria: kalendarze inne (książkowe)
Tytuł: Krajobrazy Energii 2014wydawca/publisher, proj. graf./design: PKN ORLEN S.A.;
ilustracje/illustrations: Rafał Olbiński