Kategoria: kalendarze inne (biurkowy)
Tytuł: Predictive Solution 2014

wydawca/publisher: PREDICTIVE SOLUTION;
proj. graf./design, foto/photo, ilustracje/illustrations, oprac. komp./comp. work: Małgorzata Dubowiak;
druk/print: KNOW-HOW, RASTER DRUK