Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Sollus Group / Odcinek 2014wydawca/publisher: SOLLUS;
proj. graf./design, ilustracje/illustrations, oprac. komp./comp. work: Maria Torbé, Dariusz Paetz;
foto/photo: Maria Torbé;
druk/print.: POLIDRUK