Kategoria: karta świąteczno-noworoczna
Tytuł: Moniówkazleceniodawca/for: Moniówka;
wydawca/publisher, proj. graf./design, ilustracje/illustrations, oprac. komp./comp. work: Katarzyna Stanny;
ruk/print: STUDIO UH