Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Przestaw się na efektywnośćzleceniodawca/for, wydawca/publisher: TAURON;
proj. graf./design: Studio „poPROstu”- Asia Frankowska;
oprac. komp./comp. work: Studio „po PROstu”