Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: Ekologiczne osadyzleceniodawca/for, wydawca/publisher: ENEA;
proj. graf./design, ilustracje/illustrations: Studio „poPROstu”- Maciej Bochużyński;
oprac. komp./comp. work: Studio „poPROstu”