Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: asfalt: stare/nowezleceniodawca/for, wydawca/publisher: ORLEN ASFALT;
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: Studio „po PROstu”