Kategoria: kalendarz wieloplanszowy
Tytuł: NAC inaczej……zleceniodawca/for, wydawca/publisher: NAC;
proj. graf./design: Karina Molgo i Aleksandra Sochacka,
foto/photo, oprac. komp./comp. Work: Mariusz Bodnar;
druk/print. www.jams.pl Sebastian Stefańczyk