12b. BRENNTAG Polska Sp. z o.o.

kategoria/category: C-kalendarz zdzierak
tytuł/title: Kalendarz Chemiczny Brenntag Polska
zleceniodawca/submitting party, wydawca/publisher: Brenntag Polska
proj. graf./design, oprac. komp./comp. work: Tomasz Odrzywolski, Cromatico
ilustracje/illustrations: Mark Chadwick, Marina Czajkowska, Marek Kubski, Zdenek Sopousek + malarstwo historyczne
foto/photo: Lars Bech, Appie Bonis, Cory Brayton, Michael Davidson, Keith Yagaloff
druk/print: Wydawnictwo Kastor, Krzysztof Tittenbrum/SM Print Białystok
www.brenntag.pl

Tagged with:

Dodaj komentarz