48c. STUDIO REKLAMY poPROstu

48c. STUDIO REKLAMY poPROstu, zdzierak, Vidical 2013

48c. STUDIO REKLAMY poPROstu, zdzierak, Vidical 2013

kategoria/category: C-zdzierak
tytuł/title: Energia, półżartem
wystawca/exhibitor: Studio Reklamy poPROstu
zleceniodawca/submitting party: Energa S.A.
wydawca/publisher, ilustracje/illustrations, oprac. komp./comp. work, druk/print: Studio Reklamy poPROstu
proj. graf./design: Studio Reklamy poPROstu – Ireneusz Wielgosz
www.poprostu.com.pl

Tagged with:

Dodaj komentarz