LISTA LAUREATÓW
I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU KALENDARZY
i KART ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYCH
VIDICAL 2005

AWARD WINNERS OF
FIRST INTERNATIONAL CALENDAR, CHRISTMAS CARD AND NEW YEAR’S EVE CARD COMPETITION
VIDICAL 2005

 

W dniu 22 stycznia 2005 r. w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie odbyło się posiedzenie Jury I Międzynarodowego Konkursu Kalendarzy i Kart Świąteczno-Noworocznych Vidical 2005. W obradach uczestniczyli:
- prof. Marjatta Itkonen – artysta grafik, UIAH w Helsinkach, Finlandia
- prof. Tomasz Bogusławski – artysta grafik, Rektor ASP w Gdańsku
- Siergiej Kosjanow – artysta fotograf, Moskwa, Rosja
- Andrzej Mleczko – artysta plastyk
- prof. Stanisław Wieczorek - artysta grafik, ASP w Warszawie.
Z ramienia organizatorów obowiązki sekretarza Jury Konkursu pełnił Andrzej Zabielski, członek zarządu Vidical sp. z o.o.
Członkowie Jury jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Jury prof. Stanisława Wieczorka. Przewodniczący otrzymał pozwolenie na przyznanie Nagrody lub Wyróżnienia Przewodniczącego Jury według własnego uznania.
Ogółem oceniano 87 kalendarzy wieloplanszowych, 21 kalendarzy plakatowych, 13 zdzieraków, 31 pozostałych oraz 37 kart świąteczno-noworocznych.

On 22 January 2005 the Jury of the First International Calendar, Christmas Card and New Year’s Eve Card Competition VIDICAL 2005 held its meeting at the Poster Museum in Wilanów, Warsaw. The jurors were:
- professor Marjatta Itkonen – graphic designer, Helsinki University of Art and Design, Finland
- professor Tomasz Bogusławski – graphic designer, Dean of Gdańsk Academy of Fine Arts
- Siergiej Kosjanow – photographer, Moscow, Russia
- Andrzej Mleczko – illustrator
- professor Stanisław Wieczorek – graphic designer, Warsaw Academy of Fine Arts.
Representing the organizers was Vidical sp. z o.o. board member Andrzej Zabielski who acted in the capacity of Jury Secretary.
The jurors unanimously elected professor Stanisław Wieczorek Jury Chairman and authorized him to present a Jury Chairman Award or Special Mention of his individual choice.
The Jury chose from 87 multi-sheet calendars, 21 one-sheet calendars, 13 peel-a-page calendar, 31 other-type calendars and 37 Christmas and New Year’s Eve cards.I. Jury przyznało / Jury awarded
GRAND PRIX – VIDICAL 2005 / VIDICAL 2005 GRAND PRIX to:
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: VICTORIA PROMOTION – Tomkiewicz sp.j.
KATEGORIA/CATEGORY: kalendarz wieloplanszowy/multi-sheet calendar
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Czas na ubezpieczenie”
TWÓRCY/AUTHORS: Wydawca/publisher: VICTORIA PROMOTION; Zleceniodawca/for: TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ i REASEKURACJI WARTA S.A.; Proj. graf./design: Magdalena Czajkowska (nr kat. 111a)II. W kategorii KALENDARZ WIELOPLANSZOWY Jury przyznało trzy medale oraz cztery wyróżnienia równorzędne / In MULTI-SHEET CALENDAR category Jury awarded three medals and four equal special mentions to:
1. ZŁOTY MEDAL / GOLDEN MEDAL
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: EDICA S.A.
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Wszystko w swoim czasie”
TWÓRCY/AUTHORS: Proj. graf./design: Agencja Reklamowa DIAGRAM; Realizacja/realization: Edica S.A. (nr kat. 31a)
2. SREBRNY MEDAL / SILVER MEDAL
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: CGS STUDIO Kollat i Wspólnicy sp.j.
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „CGS 2005”
TWÓRCY/AUTHORS: CGS STUDIO (nr kat. 20a)
3. BRĄZOWY MEDAL / BRONZE MEDAL
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: GEMI sp. z o.o.
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Rzecz Śląska”
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for: FUNDACJA „RZECZ ŚLĄSKA”; Proj. graf./design: Oskar Filipowicz, Witold Jajszczok, Radosław Miśkiewicz, Jakub Tabor; Foto/photo: Arkadiusz Gola, Waldemar Jama, Grzegorz Klatka, Rafał Klimkiewicz, Bogdan Kułakowski (nr kat. 45)
4. Wyróżnienie / Special Mention
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: FEYCOLOR GmbH
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Expose D’Amour”
TWÓRCY/AUTHORS: Wydawca/publisher, zleceniodawca/for: FEYCOLOR; Foto/photo: Klaus Andorfer; Proj. graf./design: Kurt Dornig (nr kat. 34)
5. Wyróżnienie / Special Mention
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: J&S ENERGY S.A.
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Szwajcaria”
TWÓRCY/AUTHORS: Wydawca/publisher, zleceniodawca/for: J&S ENERGY S.A.; Proj. graf./design: Justyna Wróblewska, Gosika Urbańska; Foto/photo: Feco Roupert (nr kat. 53)
6. Wyróżnienie / Special Mention
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: LECH MAJEWSKI STUDIO
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „100 lat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie”
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for, wydawca/publisher: PKO BANK POLSKI; Koncepcja i oprac. graf./concept & artwork: Lech Majewski; Oprac. komp./comp. work: Jacek Jutrzenka; Druk/print.: ARSO Polański (nr kat. 57)
7. Wyróżnienie / Special Mention
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: SZPAKOWSKI STUDIO
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Calendar/Boys 2004/2005”
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for: TEQUILA Polska; Foto/photo: Arek Szpakowski; Oprac. graf./artwork: Krzysztof Stawowy (nr kat. 101b)III. W kategorii KALENDARZ PLAKATOWY Jury przyznało wyróżnienie / In ONE-SHEET CALENDAR category Jury awarded special mention to:
1. Wyróżnienie / Special Mention
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: LIDEX
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Poligraficzny szósty zmysł”
TWÓRCY/AUTHORS: Wydawca/publisher, zleceniodawca/for: LIDEX; Koncepcja i realizacja/concept & realization: Monika Nemeczek, Magdalena Malicka, Maciej Bogucki; Proj. graf./design: Paweł Malesa (nr kat. 60)IV. W kategorii KALENDARZ ZDZIERAK Jury przyznało złoty medal / In PEEL-A-PAGE CALENDAR category Jury awarded golden medal to:
1. ZŁOTY MEDAL / GOLDEN MEDAL
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: DRUK-INTRO S.A.
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Tolerancja”
TWÓRCY/AUTHORS: Wydawca/publisher, zleceniodawca/for: DRUK-INTRO S.A.; Proj. graf. i ilustracje/design & illustrations: Piotr Kwiatkowski (nr kat. 29b)V. W kategorii KALENDARZE POZOSTAŁE Jury przyznało dwa srebrne medale / In OTHER TYPE OF CALENDAR category Jury awarded two silver medals to:
1. SREBRNY MEDAL ex aequo / SILVER MEDAL equal
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: FUNDACJA MŁODEGO KINA
kalendarz biurkowy / desktop calendar
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Euroshorts – krótkie filmy”
TWÓRCY/AUTHORS: Proj. graf. okładki/cover design: Przemek Młyńczyk; Druk/print.: Centrum poligrafii DL; DVD: Marta Karbownik, Rafał Kłoda (nr kat. 41)
2. SREBRNY MEDAL ex aequo / SILVER MEDAL equal
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: SPSS Polska sp. z o.o.
kalendarz biurkowy / desktop calendar
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Ekspert analizy danych”
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for, wydawca/publisher: SPSS Polska; Proj. graf./design: Małgorzata Dubowiak; Oprac. komp./comp. work: Grzegorz Bryda; Wybór cytatów/quote selection: Janusz Mikulski; Druk/print.: KNOW-HOW (nr kat. 95a).VI. W kategorii KARTA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA Jury przyznało srebny medal i trzy wyróżnienia / In CHRISTMAS AND NEW YEAR’S EVE CARD category Jury awarded silver medal and three special mentions to:
1. SREBRNY MEDAL / SILVER MEDAL
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: Aino-Maija METSOLA
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Flying Santa”
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for: University of Art and Design Helsinki; Wydawca i proj. graf./publisher & design author: Aino-Maija Metsola (nr kat. 66)
2. Wyróżnienie / Special Mention
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: GALERIA PIOTRA NOWICKIEGO
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Kartka świąteczno-noworoczna 2005”
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for: GALERIA PIOTRA NOWICKIEGO; Proj. graf./design: Tadeusz Kazubek (nr kat. 43)
3. Wyróżnienie / Special Mention
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: TELEWIZJA POLSKA S.A.
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Zestaw kart świątecznych: TVP, TVP1, TVP2, TVP3, TVP Polonia”
TWÓRCY/AUTHORS: Wydawca/publisher: Biuro Marketingu i Promocji TELEWIZJI POLSKIEJ S.A.; Zleceniodawca/for: TELEWIZJA POLSKA S.A.; Twórcy/authors: Piotr Krochmalski, Grzegorz Maj, Jacek Gąsiorowski, Emil Kowalik, Krzysztof Gniado, Sylwester Bizacki, Rafał Lisik, Maciej Kołodziejczyk, Aleksander Grzywacz (nr kat. 103)
4. Wyróżnienie / Special Mention
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: Magda WIŚNIEWSKA & Bazyli KRASULAK
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Karty świąteczne dla Kancelarii Prawnej Wardyński i Wspólnicy” (3 szt.)
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for: KANC. PRAWNA „WARDYŃSKI i WSPÓLNICY”; Proj. graf./design: Magda Wiśniewska i Bazyli Krasulak; Druk/print.: OFICYNA GRAFICZNA MKS (nr kat. 119)VII. Jury przyznało następujące NAGRODY SPECJALNE / Jury awarded SPECIAL AWARDS:
1. Nagroda Specjalna Vidical 2005 za Najlepsze Fotografie w Kalendarzu / Special Award for Best Photographs
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: WINKOWSKI sp. z o.o.
KATEGORIA: kalendarz wieloplanszowy/multi-sheet calendar
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Polskie twarze”
TWÓRCY/AUTHORS: Wydawca/publisher: WINKOWSKI; Foto/photo: Barbara Regulska, Maciej Osiecki; Proj. graf./design: Maryna Wiśniewska (nr kat. 118)
2. Nagroda Specjalna Vidical 2005 za Najlepsze Ilustracje w Kalendarzu / Special Award for Best Illustrations
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: GALLEONI PROMOTION sp. z o.o.
KATEGORIA: kalendarz wieloplanszowy/multi-sheet calendar
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Kalendarz CA IB – 2005”
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for, wydawca/publisher: BANK INWESTYCYJNY CA IB; Proj. graf./design: Jan Biczysko, Robert Reich, Andrzej Pacuła; Ilustracje/illustrations: Krzysztof Skórczewski; Oprac. komp./comp. work: Robert Reich; Druk/print.: DIGITAL PRINT HOUSE (nr kat. 44)
3. Nagroda Specjalna Vidical 2005 za Najlepszą Jakość Poligrafii / Special Award for Best Print Quality
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: AUTO ABC sp. z o.o. Oddział Poligraficzny NETBOX
KATEGORIA: kalendarz wieloplanszowy/multi-sheet calendar
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Netbox 2005”
TWÓRCY/AUTHORS: Zleceniodawca/for, wydawca/publisher: NETBOX; Proj. graf./design: Marcin Markowski/NETBOX (nr kat. 12)
4. Nagroda Przewodniczącego Jury / Jury Chairman Award
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: SCHÜCO INTERNATIONAL Polska sp. z o.o.
KATEGORIA: kalendarz wieloplanszowy/multi-sheet calendar
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Kalendarz Architektoniczny”
TWÓRCY/AUTHORS: SCHÜCO INTERNATIONAL KG (nr kat. 93)Jury I PROGRAMU POLSKIEGO RADIA, audycji „Cztery pory roku” pod przewodnictwem Zygmunta Chajzera przyznało nagrodę za najciekawsze przedstawienie w kalendarzu tematyki zmieniających się pór roku / Jury of POLISH RADIO ONE’s „Four Seasons” program chaired by Zygmunt Chajzer presented its award for most interesting calendar portrayal of changing seasons:
1. Nagroda – statuetka „Złoty Liść” / Golden Leaf Award statuette
WYSTAWCA/SUBMITTING PARTY: WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA sp. z o.o.
KATEGORIA: kalendarz wieloplanszowy/multi-sheet calendar
TYTUŁ/TITLE OF WORK: „Kalendarz firmowy rok 2005”
TWÓRCY/AUTHORS: Wystawca/publisher, zleceniodawca/for: WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA; Foto/photo: Maciej Fiszer; Proj. graf./design: Wielkopolska Spółka Gazownictwa oraz Agencja Reklamowo-Wyd. FINE-GRAIN; Druk/print.: FINE-GRAIN (nr kat. 117)