20a. EKSPANSJA ADVERTISING Sp. z o.o.

kategoria/category: A-wieloplanszowy
tytuł/title: To work!
wydawca/publisher, twórca/author: Expansja Advertising
zleceniodawca/submitting party: John Deere
proj. graf./design: Kamila Reimann
ilustracje/illustrations: Katarzyna Bohusiewicz-Witkowska
druk/print: Drukarnia Profes
www.expansja.pl

Tagged with:

Dodaj komentarz