24. Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp. z o.o.

Srebrny medal / Silver medal

kategoria/category: A-wieloplanszowy
tytuł/title: Grand Press Photo
zleceniodawca/submitting party, wydawca/publisher: Wydawnictwo Press,
proj. graf./design: Studio Reklamy i Poligrafii Forest Sp. z o.o.: Dorota Karlikowska
foto/photo: Wydawnictwo Press – Konkurs Photo
oprac. komp./comp. work, druk/print: Studio Reklamy i Poligrafii Forest
www.studioforest.pl

Dodaj komentarz