40b. PKO BANK POLSKI

kategoria/category: C-kalendarz zdzierak
tytuł/title: kalendarz „Mecenas Kultury i Sztuki”
zleceniodawca/submitting party, wydawca/publisher: PKO Bank Polski
twórca/author, proj. graf./design, ilustracje/illustrations: Michał Dziekan
oprac. komp./comp. work: Agencja DDB Warszawa Sp. z o.o.
druk/print: DRUKPOL
www.pkobp.pl

1Comments

  1. Marek Stankiewicz%d/%m/%y at %H:%M

    Z tak pięknym kalendarzem każdy dzień roku jest wyjątkowy. Świetna grafika, której można przyglądać się bez końca. A dokładniej przez okrągły rok!

Dodaj komentarz