40c. PKO BANK POLSKI

Nagroda Specjalna za Zestaw Kalendarzy Promujących Firmę
/ Special Award for Set of Business Promoting Calendars

kategoria/category: D-inne
tytuł/title: kalendarze książkowe
zleceniodawca/submitting party, wydawca/publisher: PKO Bank Polski
twórca/author, proj. graf./design: White Cat Paweł Łojewski
ilustracje/illustrations, oprac. komp./comp. work, druk/print: EDICA SA
www.pkobp.pl

Dodaj komentarz